Himal Sagar, Melina Rai
Meri Putali
Himal Sagar
Himal Sagar
  • 72 credits
  • 1 year ago

Ad Placement

Place your ad here. Contact us [email protected]

Lyrics
नरिसाउन मेरी पुतली
तिमी बाहेक मेरो को छ र
हासी देउ न हृदय खोली
पुर्याइ दिउला मनको रहर

नरिसाउन मेरो भमरा
तिमी बाहेक मेरो को छ र
हासी देउ न हृदय खोली
पुर्याउला मनको रहर

यो संसारमा तिमी बाहेक छैन अर्को पियार
अब मेरो पिरिमलाई नगर अस्वीकार
ए नरिसाउन मेरो भमरा
तिमी बाहेक मेरो को छ र
नरिसाउन मेरी पुतली
तिमी बाहेक मेरो को छ र

(स्कुलबाट छिटोछिटो आउँथ्यौ तिमी घर
मलाई माया गर्थ्यौ धेरै तिम्रै नै छ भर)-2
यो संसारमा तिमी बाहेक छैन अर्को पियार
अब मेरो पिरिमलाई नगर अस्वीकार
नरिसाउन मेरो भमरा
तिमी बाहेक मेरो को छ र
नरिसाउन मेरी पुतली
तिमी बाहेक मेरो को छ र

(एकैछिन नबोले त रिसाएर ठु्स्स
आनन्दले निदाउँथ्यौ मेरै काखमा फुस्स)-2
यो संसारमा तिमी बाहेक छैन अर्को पियार
अब मेरो पिरिमलाई नगर अस्वीकार
नरिसाउन मेरो भमरा
(तिमी बाहेक मेरो को छ र)-3
Chords
Chords Not Available Right Now

Ad Placement

Place your ad here. Contact us [email protected]

Feel free to comment
Banner Ad

Place your ad here. Contact us [email protected]

Image Here
THE TOP 50 Lyrics
THE TOP LYRICS

Click below to view the top 50 most popular lyrics

Top Lyrics
Image Here
THE TOP 50 Chords
THE TOP CHORDS

Click below to view the top 50 most popular chords

Top Chords
Image Here
THE TOP 50 Artists
THE TOP ARTISTS

Click below to view the top 50 most popular artists

Top Artists
Footer Top Ad

Place your ad here. Contact us [email protected]