Deepak Limbu, Milan Amatya
Yo Mutu Majh
Deepak Limbu
Deepak Limbu
  • 178 credits
  • 2 years ago

Ad Placement

Place your ad here. Contact us [email protected]

Lyrics
Yo mutu majh timilai rakhi 
Timrai kakha ma marna paye
Yo yatra ko har ek janghar
Timi sangai tarna paye
Akancha mero man ko
Nachodnu hai haat kahile
Chokho maya garchu timilai
(Chodne chaina sath kahile) x2

Verse:1

Yi ankha ma sajaki chu
Timrai sundar tasbir
Timi sadhai basne mero
(Yo man chokho mandir) x2
Nadi jata bage pani
Kinara le choddaina sath
Chaya bani sath rahula
(Sukha dukha din raat) x2

Verse:2

Dhurba tara jastai hamro
Maya amar rahos
Akash beli sari
(Hamro priti maulai rahos) x2
Oiliyera phool jharla
Basna tara rahi rahancha
Jiwan yo astai jala
(Hamro maya bachi rahancha) x2

Yo mutu majh timilai rakhi
Timrai kakha ma marna paye
Yo yatra ko har ek janghar
Timi sangai tarna paye
Akancha mero man ko
Nachodnu hai haat kahile
Chokho maya garchu timilai
(Chodne chaina sath kahile) x2
Chords
Chords Not Available Right Now
More Chords from Deepak Limbu

Ad Placement

Place your ad here. Contact us [email protected]

Feel free to comment
Banner Ad

Place your ad here. Contact us [email protected]

Image Here
THE TOP 50 Lyrics
THE TOP LYRICS

Click below to view the top 50 most popular lyrics

Top Lyrics
Image Here
THE TOP 50 Chords
THE TOP CHORDS

Click below to view the top 50 most popular chords

Top Chords
Image Here
THE TOP 50 Artists
THE TOP ARTISTS

Click below to view the top 50 most popular artists

Top Artists
Footer Top Ad

Place your ad here. Contact us [email protected]