Rajan Raj Shiwakoti
Lyase Paaun
Rajan Raj Shiwakoti
Rajan Raj Shiwakoti
  • 152 credits
  • 1 month ago

Ad Placement

Place your ad here. Contact us [email protected]

Lyrics
केटा: ल्यासी पाउँ ल्यासे  पाउँ मुखै रसाउने 
हाकु पतासी मैचालाई गुली सुहाउने
केटि: ल्यासी पाउँ ल्यासी पाउँ मुखै रसाउने
दौरा सुरवाल बौचालाइ गुली सुहाउने

केटा: रातो गाला पिंकी माला कपाल बाटेको
ल्यासी पाउँ खादै मैचा औला चाटेको
केटि: गफै मिठो बौचाको जुँगा ढल्केको
मस्कि मस्कि मिठा कुरा गर्न पल्केको

केटा: चिउरा कुटि मकै भुटी खाजा बनाउँला
जु जु धौ र अईला संगै खुशी मनाउँला
केटि: जता जता फूल फुल्छ त्यतै मौरी भुल्छ
काफल पाक्यो भन्दै चरी बन बन बन बन डुल्छ
Chords
Chords Not Available Right Now

Ad Placement

Place your ad here. Contact us [email protected]

Feel free to comment
Banner Ad

Place your ad here. Contact us [email protected]

Image Here
THE TOP 50 Lyrics
THE TOP LYRICS

Click below to view the top 50 most popular lyrics

Top Lyrics
Image Here
THE TOP 50 Chords
THE TOP CHORDS

Click below to view the top 50 most popular chords

Top Chords
Image Here
THE TOP 50 Artists
THE TOP ARTISTS

Click below to view the top 50 most popular artists

Top Artists
Footer Top Ad

Place your ad here. Contact us [email protected]